Ali Rıza Özcan

Ali Rıza Özcan

1968 yılında Zonguldak Kozlu’da doğdu. 1988 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Tezhip Ana Sanat ve Hat Yardımcı Sanat Dalı’ndan mezun oldu. Tezhip dalında hocası Yrd. Doç. Dr. Tahsin Aykutalp’ten ders aldı. 1989’da - Klâsik Devir Kur'an-ı Kerimleri’nin Tezhibli Sayfaları - adlı teziyle yüksek lisans mezunu oldu. 1996 yılında -Türk Nes'talik Ekolü- adlı eser çalışmasıyla sanatta yeterlilik diploması almaya hak kazandı. Prof. Dr. Ali Alparslan'dan ta'lik, Hüseyin Kutlu’dan sülüs-nesih yazılarından icazetnâme aldı. Halen Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü'nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaktadır.