Abdurrahman Depeler

Abdurrahman Depeler

1982 yılında Konya’da dünyaya gelen sanatçı, 1999 yılında dedesi merhum Hattat Abdullah Rıza Bey’in teşvikiyle Hattat Hüseyin Öksüz’den hüsn-i hat dersleri almaya başladı. 2000 yılında Selçuk İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 2005 yılında Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Hat Ana Sanat Dalı’ndaki lisans eğitimini bitirdi. 2009 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. 2005 yılından günümüze Davud Bektaş, Mehmed Özçay ve Osman Özçay gibi hocalardan istifade eden sanatçı, Hüseyin Öksüz’ün ta‘lik derslerine devam ediyor.