Ahmed Faris El-Omeri

Ahmed Faris El-Omeri

1985 yılında Bağdat A’zamiyye kentinde dünyaya geldi. Halep Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. On sekiz yaşına kadar alanında isim yapmış hattatlardan özel eğitim aldı. Merhum Abdülaziz es- Samarrai’nin yanında geçirdiği dört senelik eğitim hayatının ardından hocasının tavsiyesi üzerine Bağdat’a gitti. 2003 yılına kadar Abbas el-Bağdadi’den sülüs ve nesih hatlarını meşk etti ve 2007 yılında icazet aldı. İstanbul’a giderek burada eski büyük hocaların eserleri üzerine incelemelerde bulundu. Davut Bektaş ve Ferhat Kurlu gibi alanında uzman isimlerden sülüs ve nesih meşk etti. 2010 yılında merhum Hamit el-Emedî’den icazet alan sanatçı, Iraklı hattatların üstadı kabul edilen Hacı Mehdi el-Ceburî’den de Arap hat sanatında icazet aldı. Sanatçı uluslararası yarışmalarda pek çok ödüle layık görüldü.