Abdurrahim Kahya

Abdurrahim Kahya

1986 yılında doğan sanatçı, 2000 yılında Konya'da hafızlığını ikmal etti. 2005 yılında Mustafa Parıldar ve Abdurrahman Depeler'den sülüs-nesih meşkine başladı. 2006 yılında Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Hat Bölümü’ne kabul edildi. Burada Doç. Dr. Fatih Özkafa'dan Rika, Divânî ve Celî Divânî yazılarını meşk etti ve 2010 yılında mezun oldu. Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen hat yarışmalarında çeşitli derecelere layık görüldü.
İstanbul'da bulunduğu zamanlarda da Davut Bektaş, Mehmet Özçay ve Osman Özçay üstatlardan istifade etmeye çalışmaktadır. 2007 yılında başladığı memuriyet hayatına Konya’da Selçuklu Müftülüğü bünyesinde imam-hatip olarak devam etmektedir.