Senem Demirci

Senem Demirci

1984 yılında Çorum’da doğdu. 2008 yılında hüsn-i hat eğitimine hattat Mehmet Memiş Hoca’dan mektup ile başladı. 2011 yılı itibariyle Klasik Türk Sanatları Vakfı bünyesindeki derslere katıldı ve sülüs, nesih yazılarını meşk ederek 2018 yılında icâzet aldı. Halen Mehmet Memiş Hoca’nın ihtisas derslerine devam etmektedir. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Hat Ana Sanat Dalı’ndan 2016 yılında mezun oldu. Aynı yıl üniversitenin yüksek lisans programına başladı ve 2019 yılında mezun oldu. Lisans ve yüksek lisans eğitimi boyunca hattat Davud Bektaş ile sülüs, nesih ve hattat Ali Toy ile rık’a ve divanî yazılarını meşk etti ve halen hocalarından istifade etmeye devam etmektedir. Lisans eğitimi sırasında yan dal dersi olarak, Mustafa Çelebi hocadan üç yıl tezhip eğitimi aldı. Klâsik Türk Sanatları Vakfı’nda Mehmet Memiş Hoca’nın asistanlığını yapmakta aynı zamanda Mustafa Çelebi Sanat Atölyesi’nde hüsn-i hat eğitimi vermektedir.