Seerwan Kamal Ali Barznji

Seerwan Kamal Ali Barznji

Irak Süleymaniye doğumlu olan sanatçı, güzel sanatlar enstitüsü seramik bölümü mezunudur. Hat sanatına daha çocukken, 12 yaşında başladı. Ahmed Abdurrahman El Erbili’nin öğrencilerindendir. Hat sanatına başta merhum Hattat Haşim Muhammed El Bağdadi gibi üstatların müsvedde ve yazılarını yazmakla başladı. Daha sonra rika hattına çalıştı. 2000 yılının başında merhum Muhammed Şevki usulüyle nesih hattı yazmaya başladı. Eserleri uluslararası hat yarışmalarında birçok kez ödüle layık görüldü. Kuran’ı Kerim’in dört cüzünü nesih hattıyla yazan sanatçı, Irak içinde ve dışında birçok sanat organizasyona katıldı.