Mustafa Çelebi

Mustafa Çelebi

1964 yılında İstanbul’da doğdu.1982 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Hat ve Tezhip Ana Sanat Dallarında eğitim görmeye başlayan Çelebi, Hasan Çelebi’den hat meşki aldı. Rikkat Kunt’tan da tezhip dersler alan Çelebi, 1987 yılında Medine’deki Kuba Mescidi’nin yazı çalışmalarına katıldı. Yüksek lisansını 1990 yılında “Hat Sanatında Şeyh Hamdullah Ekolü” konulu tez çalışmasıyla tamamlayan Çelebi, 1992 yılında Kuala Lumpur’da (Malezya) seminer verdi ve sergi açtı. 1994 yılında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2003 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Sanatları Bilim Dalı’nda doktora eğitimine başlayıp doktorasını tamamladı. Yurt içi ve yurt dışında birçok sergiye katılan, özel koleksiyonlarda eserleri bulunan Çelebi, sanat çalışmalarına kendi atölyesinde devam etmektedir.