M. Hüsrev Subaşı

M. Hüsrev Subaşı

1953'te Niksar'da doğdu. İstanbul İHL ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü mezunudur.İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitiren Subaşı, bu fakültenin Türk ve İslâm Sanatı Kürsüsü’nde doktora dersleri aldı. Hat sanatları üzerine yaptığı çalışmalar ile 1990 yılında bu sanat dalının ilk doçenti oldu. 1997'de Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı’nda profesörlüğe yükseldi. Hat sanatının son otoritesi merhum Hamid Aytaç'ın öğrencisi olan Subaşı, 1987-1988 yıllarında Mısır'da Kahire Üniversitesi’ne bağlı olarak Türk hattatlığının izlerini araştırdı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın talebiyle hüsn-i hat derslerinin ilk müfredat programını hazırladı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 70'i aşkın yüksek lisans ve doktora tezi yönetti. Tezhip sanatçısı eşi Naciye Subaşı ile birlikte Kahire, Bursa, Dubai, Tunus, Cidde, Berlin, Sharjah, Tahran ve İstanbul'da sergiler açtı. İstanbul ve taşrada 25 kadar caminin hatlarını yazdı, restore etti. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.