Zeyad Hayder Abdullah Al-Muhandis

Zeyad Hayder Abdullah Al-Muhandis

1967 yılında doğan sanatçı, 1992 yılında Musul Üniversitesi'nde inşaat mühendisliğinden mezun oldu. 1983 yılının sonunda hat sanatına başladı. Hashem Muhammed El-Bağdadi’den istifade etti. Hat sanatındaki hedeflerine tek başına ulaşamayacağını anladı. Çabaları sayesinde üniversitede, büyük Profesör Youssef Thanoun'u tanıdı ve çok yararlandı. 1995'te bu profesörün elinden hat icazetini aldı. Türkiye’de özellikle İstanbul’da hat sanatının sırlarını ve inceliklerini son hocası aracılığıyla keşfetti. Birçok sergi ve festivale katıldı.