Zehra Özdem

Zehra Özdem

1988 yılında Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya’da tamamladı. Hüsn-i hatta Mustafa Parıldar ile başladı. Rik’a sülüs meşk etti. Daha sonra hocasını yönlendirmesiyle 2011 yılında Hüseyin Öksüz’den sülüs ve nesih meşklerine devam etti. 2012’de Konya Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine girdi ve 2015’te Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Hat Ana Sanat Dalı’ndan ikincilikle mezun oldu. 2017 yılında Hüseyin Öksüz’den meşklerini tamamladı ve 2021 yılında sülüs-nesih hilye-i şerife tertibindeki icâzetnâmesini aldı. Özdem, sanat çalışmalarının yanında yazma ve levha hat eserleri restorasyonu alanındaki çalışmalarını eşi Nurullah Özdem ile sürdürmektedir.