Figen Tekiner

Figen Tekiner

2016 yılında İstanbul Üniversitesi’nin sanat tarihi bölümünden birincilikle mezun oldu. 2017’de “Türkiye’nin Ustaları” projesine sanatçı olarak dâhil edildi. 2018’de MSGSÜ Geleneksel Türk Sanatları Tezhip Anasanat Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. 2000 yılından beri aralıksız tezhip yapan sanatçı, tezhip icazetini Emel Türkmen’den aldı. Orhan Dağlı’nın çiçek ressamlığı derslerine devam etti. 2017-2018 yıllarında Saadet Gazi’den kâğıt konservasyonu ve restorasyonu eğitimi aldı, eski yazıların onarımı konusundaki deneyimlerini arttırdı. Yüksek lisans eğitiminde Prof. Faruk Taşkale ve Prof. Münevver Üçer’den aldığı dersler bilgi ve tecrübelerini derinleştirmesinde büyük katkı sağladı. Sanatçı İstanbul Fatih’teki atölyesinde tezhip, minyatür ve çiçek ressamlığı alanında eser vermeye, sanatsal bilgi ve zevkini yetiştirdiği öğrencilere aktarmaya devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışı pek çok sergide eserleri sergilenen sanatçının çeşitli müze ve koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.