Fatih Özkafa

Fatih Özkafa

1974’te Konya’da doğdu. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden ve 2021 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. 1994’te hattat Dr. Hüseyin Öksüz’den hüsn-i hat dersleri almaya başladı. 2002 yılında sülüs-nesih dallarında icâzetnâme aldı. Ardından divanî, celî divanî ve ta’lîk yazılarını meşk etti. 2005 ‘te Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne araştırma görevlisi olarak atandı. 2008 yılında sanat tarihi alanında doktorasını tamamladı. 2009 yılında yardımcı doçent, 2020’de profesör oldu. Hat sanatı üzerine muhtelif kitapları ve makaleleri yayımlandı. Yurt dışındaki ve yurt içindeki birçok uluslararası ve ulusal sergiye, sempozyuma, kongreye iştirak etti ve jüri üyelikleri yaptı. Uluslararası hat yarışmalarda 5 kez ödüle lâyık görüldü. Yurt içindeki ve yurt dışındaki çok sayıda resmî ve özel koleksiyonda hat eserleri bulunmaktadır