Erol Balcı

Erol Balcı

1973 yılında Rize`de doğdu. Körfez Meslek Lisesi’nden mezun oldu. 2004 yılında İl Kültür Müdürlüğü Hat kursuna katılıp rık`a yazısını Dr. Uğur İnan’dan meşk ederek hüsn-i hat ile tanıştı. 2005 yılında Kocaeli Bilim Kültür Sanat Derneği bünyesinde Doç. Dr. Mehmet Memiş hocadan sülüs, nesih yazı meşk etmeye başladı ve Zilhicce 1435’de icazetnamesini aldı. Hocasının yakıştırması ve takdiriyle imzasında dai (dua eden) mahlasını kullanmaktadır. Celi Talik ve Celi Divani yazılarını Mustafa Parıldar’dan meşk etti. 2008 yılından beri Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Mer. BKS ve Komek bünyesinde dersler verdi. GESMEK, Pendik Uluçınar Vakfı ve Kocaeli Üniversitesi Kültür Evi’nde hüsn-i hat hocalığı vazifesine devam etmektedir. Yurt dışında dört, yurt içinde biri kişisel sergi olmak üzere birçok karma sergilere iştirak etti. Yurt içinde muhtelif camilerde yazıları bulunmaktadır. Evli ve dört çocuk babasıdır.