Emine Solak

Emine Solak

Ebru eğitimine 2005 yılında TKHV Caferağa Medresesi'nde Ayla Makas'la başladı ve Fuad Başar'la devam etti, 2007 senesinde hocasından ebrû sanatının icrâsı ve eğitimi konusunda icâzet aldı. Milli Saraylar Daire Başkanlığı Yıldız Sarayı Şale Köşkü'nde Nilüfer Kurfeyz ve Selim Sağlam'la başladığı tezhip eğitimine 2007 yılında Emel Türkmen'le devam etti ve 2020 yılında icazet aldı. 2016 yılından itibaren Mafirat Eraslan’ın minyatür derslerine devam etti. 2007-2014 yılları arasında Birlik Vakfı’nda, 2008-2015 yılları arasında İSMEK’te ebru eğitimleri verdi. Ebru dalındaki eserleri birçok yarışmada ödüle layık görüldü. Özel bir televizyon kanalı için ebrû derslerini ihtiva eden yirmi bölümlük bir program hazırlayıp sundu. Yurt içi ve yurt dışında birçok karma sergiye iştirak etti. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli koleksiyonlarda eserleri bulunan sanatçı, 2008 yılında Üsküdar'da açılan Nûn Sanat Atölyesi'nde ebrû ve tezhip dersleri vermeye devam etmektedir.