Bijar El-Hac Kerim Arbilly

Bijar El-Hac Kerim Arbilly

1963’te Irak Erbil’de doğdu. Bağdat Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde seramik ve yontma alanında eğitim aldı. 1991 yılı itibariyle sadece hat sanatı ile ilgilenmeye başladı. 1995 yılında Üstad Ahmet Abdurrahman ve Üstat Yusuf Zenun El Musuli’den icazet aldı. Hat sanatı ile ilgilenmeye devam etti ve bu nedenle hattın başkenti İstanbul'da 2 yıl yaşadı. İstanbul'da Dr. Ali Alparslan'dan nesih ve talik hatlarını öğrendi ve 2005 yılında kendisinden icazet aldı. Aynı yıl Hasan Çelebi, Hüseyin Kutlu ve Fuat Başar hocalardan sülüs ve nesih icazeti aldı. 1984 ile 1990 yılları arasında güzel sanatlar akademisinde kurulan tüm sergilere katıldı. 1993 yılında İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) tarafından İstanbul’da düzenlenen uluslararası yarışmada “Arsika Kapıcının Çocuğu” isimli çalışması ile nesih hattıyla iki takdir ödülü ve icazet almaya layık görülmüştür.