Berra Atay

Berra Atay

1992 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokulu tamamladıktan sonra İsmail Ağa Medreselerinde hafızlığını ikmal etti ve şer’î ilimler tahsil etti. 2012 yılında Sare Çizmecioğlu ile nesih meşk etmeye başladı. 2015 yılında da Mafirat Onat ile tezhip derslerine başladı. 2019 yılında Sare Çizmecioğlu’ndan nesih icazetini aldı. Çalışmalarına halen İstanbul'da devam etmektedir.