image description

mekanlar

Süleymaniye Külliyesi İmareti Darüzziyafe

Süleymaniye Külliyesi, 1550-1557 tarihleri arasında Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimarbaşı Sinan Ağa’ya inşa ettirilen yapılar topluluğudur. Süleymaniye Külliyesi, değişik işlevleri olan farklı yapı tiplerini bir arada planlayan geleneksel külliye kavramının ilk sırada gelen örneklerinden biridir. İstanbul Suriçi'nin tepelerinden birine inşa edilen yapılar topluluğu, topografya ve şehir dokusuyla bütünleşir. Külliye, medreseler, imaret, türbeler ve bunları birbirine bağlayan sokak örgüsüyle geniş bir alana yayılmaktadır.
İmaret, büyük külliyelerin içindeki medreselerin öğretmen ve öğrencilerine, hastanelerin doktor ve hastalarına, misafirhanede kalanlara, cami görevlilerine ve çevredeki düşkün ve yoksullara ücretsiz yemek dağıtan sosyal kurumlardır. Süleymaniye İmarethanesi’nde her gün sabah, akşam bin kişiye ücretsiz yemek verilirdi. Yemeğin verildiği mutfak penceresi, yemeği dağıtan kişinin yemeği verdiği kişiyi göremeyeceği bir şekilde yapılmıştır. Burada amaç yemeğin, unvanı ve sosyal konumu ne olursa olsun herkese ayrım yapılmadan eşit ölçekte dağıtılmasıdır.
1914-1983 yılları arasında Türk-İslam Eserleri Müzesi'ne ev sahipliği yapan imaret, zaman içinde restoran, konferans alanı gibi sosyal amaçlarla kullanılmıştır. Mekân, 2021 yılında mimari özelliklerine uygun olarak bir düzen içeren sergileme yöntemleriyle 2. Yeditepe Bienali’ne ev sahipliği yapacak.

Ziyaret Saatleri: Haftaiçi ve haftasonu hergün 10:00 - 18:00
7 Ocak - 31 Ocak 2022