VAKIF BAŞKANI'NDAN

image description

Değişik coğrafyalarda, farklı kültürlerde ve muhtelif biçimlerde ortaya çıkan yazı ve süsleme sanatları, zamanı aşan bir üslupla İslamiyet’in kabulünden sonra Orta Asya’dan Anadolu’ya taşındı. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde soyutlaşarak özgün bir kimlik kazandı. Yeditepe Bienali, kültürümüzün zaman içinde türlü sebeplerle temas ettiği komşu kültürlerin sanat faaliyetleri ile köprü kurarak Klasik Türk Sanatları’nı ve onların güncel yorumlarını özgün teknikler ile sergilemeye odaklanan uluslararası bir platform haline geldi.

2. Yeditepe Bienali, gelenekli sanat kültürümüze yeni değerler kazandırmak, günümüz bakış açılarını ve sanat dilini konuşabilmek adına geniş bir zemin oluşturuyor. 1. Yeditepe Bienali’nde de olduğu gibi kadim mekânlarda, kendine has bir üslupla sergilenen eserler, “Çerçeve içi/Çerçeve dışı” temasıyla sanatseverlere kendi mana dünyasında olanı bulması için imkân tanıyor. Bu sayede sanatta yerel arayışlara önem veren ve yeni sanatkârların yetişip gelişmesine imkân sağlarken, millî sanat duruşuna ve devlet sanat politikasına da katkı sunuyor.

2. Yeditepe Bienali’ni himayelerine alan ve teşvik eden kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, bizimle bu yolda birlikte yürüyen Fatih Belediye Başkanı Sayın M. Ergün Turan’a ve eserleriyle bienale değer katan kıymetli sanatkârlara, bize maddi manevi destek ve katkı sağlayan tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizi sunar, Klasik Türk Sanatları Vakfı olarak bu organizasyonun içinde olmaktan duyduğumuz memnuniyeti ve gururu sizlerle paylaşmak isteriz.

Klasik Türk Sanatları Vakfı Başkanı
AHMET ÖZEL