image description

mekanlar

Nuruosmaniye Camii Mahzen

Nuruosmaniye Külliyesi, şehrin merkezî bir kesiminde ve ticaret bölgesinin hemen hemen içinde Kapalı Çarşı’ya komşu olarak I. Mahmud tarafından 1749’te temeli atılarak inşasına başlanmışsa da onun ölümü üzerine kardeşi III. Osman tarafından bitirilmiş ve 1755’te ibadete açılmıştır. III. Osman camiye Nûr-ı Osmânî (Nuruosmaniye) adını vermekle görünüşte hanedanın ismini, gerçekte ise kendi adını ölümsüz kılmıştır.
Nuruosmaniye Külliyesi cami, hünkâr kasrı, medrese, kütüphane, türbe, sebil, çeşme, aşhane-imaret ve dükkânlardan meydana gelmiştir. Cami meyilli bir arazide kurulduğundan cami ile avlunun teşkil ettiği terasın altında bulunan ve belki de çarşı olarak düşünülmüş olan mahzen, 1.Yeditepe Bienali’ne kadar hiç kullanılmamıştı. Mahzen kapılarını 2. Yeditepe Bienali için yeniden açacak.